I dagens marked er det vanskelig å plassere kapital slik at man får et fornuftig utbytte. Innlånsrenten i bankene er negativ. Derimot er det meget fordelagtig å investere i næringseiendom i Tyskland. Ved en systematisk avdekking af risikofaktorene kan det oppnås en meget høy, inflasjonssikret avkastning.